Stadsdorp Elswijk  buigt zich over decentralisatie

Onder grote belangstelling w.o.  de wethouders Raat en Brandes en diverse raadsleden met namens bbA Monica Pak, Harrie Pijnenborg en Jaap Prent  besteedde  het Stadsdorp Elsrijk in zijn druk bezochte bijeenkomst van donderdag 2 oktober in Nieuw Vredeveld  aandacht aan hoe  men samen wil leven,naar elkaar moet luisteren en elkaar moet laten uitpraten. De wethouders zeiden, dat er ten aanzien van de welzijnszorg er in 2015 nog niets verandert. Dat jaar wordt gebruik om ervaring op te doen en onderhandelingen te voeren met zorgaanbieders  zoals o.a. Amstelring. De aanwezigen toonden zich bezorgd over de kwaliteit van de mensen aan  het zorgloket. Ook Jeroen Brandes bevestigde nog eens, dat er voor 2015 niets verandert. Men krijgt de zorg die men echt nodig heeft.