Willem Loonen

Willem Loonen is sinds 2022 lid en vanaf begin 2023 lid van het bestuur van bbA. Willem woont vrijwel zijn hele leven in Amstelveen en is in zijn jeugd actief betrokken geweest bij de Jongerencentra Mediscu en de Bajes. Als procesmanager en senior marketing professional is hij als consultant en bestuurder voornamelijk betrokken geweest bij reorganisaties in de sociale werkvoorziening, het hoger onderwijs en de goede doelen sector. In het verleden heeft hij bij de Nederlandse Invaliden Sportbond gewerkt en met medewerking van de AVRO, Mies Bouwman en Audrey Hepburn ervoor gezorgd dat er voldoende middelen bijeen werden gebracht voor de Wereldspelen voor gehandicapten te Assen in 1990. Vervolgens is hij een tijd mede-eigenaar van een actuarieel softwarebureau geweest tot het moment dat hij het samen met zijn partners aan een investeerder verkocht. Later was hij bij de Erasmus Universiteit verantwoordelijk voor de nationale en internationale marketingcommunicatiestrategie en de uitvoering daarvan. Aansluitend zat hij bij het Humanistisch Verbond waar hij verantwoordelijk was voor de leden- en fondsenwerving en de revitalisatie van de marketingcommunicatie. Bij Villa Joep was hij verantwoordelijk voor de nieuwe tv spots en de vernieuwing van de media.

Momenteel is hij als voorzitter betrokken bij het Sociaal Steunpunt Amstelveen.

Bij bbA zal hij zich voornamelijk bezighouden met de communicatie maar ook meedenken over andere onderwerpen “Als Amstelvener voel ik me betrokken bij Amstelveen en kan me als sociaal geograaf en bouw- en vastgoedeconoom goed vinden in de ideeën van bbA over leefbaarheid in Amstelveen en wil me graag inzetten om daar een bijdrage te leveren”.

Word donateur