Uilenstede:  sociale samenhang versterken

Maandag 11 mei  jl.bezochten fractieleden van bbA een vergadering van de VBU (Vereniging Bewoners Uilenstede). Ze spraken met een vijftal actieve bestuursleden over de bijzondere plaats die de wijk Uilenstede inneemt in de gemeente Amstelveen. De herstructurering van de wijk, die dit jaar afgerond zal worden, heeft voor veel overlast gezorgd. De VBU verzamelt klachten en vragen van bewoners, en DUWO (de verhuurder van de woningen) speelt deze door aan de gemeente. Bewoners missen bijvoorbeeld plaatsen waar scooters veilig neergezet kunnen worden. En waarom ligt er al heel lang een hoop zand waar niets mee gebeurt?

In de overige Amstelveense wijken is de communicatie tussen bewoners en gemeente veel directer, via wijkplatforms en/of bewonersinitiatiefgroepen (BIG’s). VBU mist de Praat met de Raad-sessies, waar het contact met de gemeentelijke politici plaatsvond. Het gegeven dat de populatie van Uilenstede snel wisselt en het bestuur ook niet veel langer dan een jaar zit, maakt dat het voor VBU niet makkelijk is een proactieve houding aan te nemen.
 Er kwamen nogal wat vragen en opmerkingen naar voren over subsidiering vanuit het organisatie- en leefbaarheidsbudget, de rol van het wijkbeheer en de wijkcoaches van AanZ.
 Ook kwam de subsidiekorting voor  Griffioen ter sprake. Waarom wordt de VBU, die veel organiseert om de sociale samenhang op Uilenstede te vergroten, op een hoop geveegd met Griffioen, dat een cultureel aanbod verzorgd voor heel Amstelveen en Amsterdam, aldus VBU.
Het lijkt erop dat er nog veel vooruitgang te boeken valt door de VBU tegemoet te treden als wijkplatform of als BIG. Met een steuntje in de rug vanuit de gemeente (alleen al omdat het bestuur regelmatig wisselt) moet het mogelijk zijn, net als in elke andere wijk in Amstelveen, ook de bewoners van de wijk Uilenstede in staat te stellen om de sociale samenhang verder te versterken.