Urbanus gaat gemeente geld kosten

foto RTVA

Als je lid bent van een paar clubs en als je bij een winkelcentrum woont heb je het voordeel dat je veel mensen leert kennen en dat je nog wel eens iemand tegenkomt. En je hoort ook nog wel eens wat. Zo had ik een week na de brand in de St. Urbanuskerk al van diverse kanten gehoord dat er heel wat was misgegaan bij het blussen van de brand. Er was aanvankelijk geen bluswater te vinden. Redelijk essentieel voor het blussen van een brand lijkt me. Het duurde maar een uurtje voordat de brandweer kon beschikken over twee werkende brandkranen. Dit alles omdat de gemeente Amstelveen niets had gedaan met klachten van de brandweer dat diverse brandkranen niet te vinden waren of haperden. Hou je vast, in de twee jaren voorafgaand aan de brand had de Brandweer over dit toch echt wel belangrijke mankement maar liefst 370 keer geklaagd. Zonder resultaat.

Ik heb twintig jaar bij de grootste verzekeraar van Nederland gewerkt en ik weet dat deze bedrijven een legioen juristen in dienst hebben, met als taak andere partijen dan de verzekeraar zelf aansprakelijk te stellen. Het doel daarvan is om de uitbetalingen voor schade zoveel mogelijk te beperken. Ik kan me voorstellen dat de verzekeraar, waarbij de Urbanus is ondergebracht, de gemeente Amstelveen een enigszins dwingend briefje stuurt met de vraag hoeveel zij aan de schade gaat meebetalen.

Onzin

Burgemeester Eenhoorn stelt in een reactie op het rapport van de Inspectie voor Justitie en Veiligheid dat de problemen met het bluswater in het begin van de brandbestrijding geen invloed hebben gehad op het uiteindelijk afbranden van de kerk. Een onzinnige stelling, omdat water bij een brand het eerste bestrijdingsmiddel is. Brand in het dak stond het blussen in de kerk in de weg, aldus het rapport van de Inspectie. Voor mij is duidelijk dat de Inspectie dit zinnetje heeft ingebracht om de aansprakelijkheid bij de gemeente weg te houden. De Inspectie is een overheidsinstelling en ik vermoed dat die altijd wel bereid is collega’s bij de overheid een handje te helpen. Ik heb echt wel eens een brand gezien, maar op elk gebouw of huis zat een dak en desondanks spoot de brandweer vrolijk heel wat water naar binnen.

Enige weken geleden, tijdens de Bewonersbijeenkomst Bovenkerk, vertelde Ad Verkleij, vicevoorzitter van het parochiebestuur, dat er nog veel geld nodig is voor met name de inrichting. En dat stoort me. Niet dat er geld nodig is, maar dat het nog niet binnen is. Dat er niet iemand van het College meteen opstond, of dat niet een of andere particulier, uit deze schatrijke gemeente met zoveel gefortuneerde inwoners, opstond en het initiatief nam om de financiering meteen rond te krijgen. De vergelijking met de Notre-Dame is wellicht wat megalomaan, hoewel de Urbanus voor Amstelveen een bijna even groot symbool is. Een beter voorbeeld is misschien Limmen in Noord-Holland, waar op 3 mei 2018 een brand de St. Corneliuskerk voor een groot deel verwoestte en de restauratie meteen ter hand werd genomen. En wel zo, dat men anderhalf jaar later (Kerstmis 2019) de kerk weer in gebruik denkt te nemen. Dankzij deskundige restauratie in betere conditie dan ooit.

Doorgaan

Ad Verkleij moet gewoon doorgaan met zijn plannen en de rekening naar de gemeente sturen. Als het daarbij blijft komt de gemeente er nog heel genadig van af.
De gemeente Amstelveen mag wel eens met een tot op de knieën gebogen hoofd excuses aan de brandweerlieden aanbieden, die tijdens de brand allerlei verwensingen en laatdunkende opmerkingen van het publiek naar hun hoofd kregen. Het publiek kreeg namelijk de indruk dat de brandweer de brand maar op zijn beloop liet, maar in werkelijkheid moest men eerst overleggen om uit te zoeken hoe men het benodigde bluswater kon vinden.
Ik mag ook aannemen dat de ambtenaar, die niets deed met al die klachten over niet werkende of moeilijk vindbare brandkranen, niet meer in het stadhuis te vinden is. Hooguit mag hij de Poel uitbaggeren, zodat dit water weer gebruikt kan worden als bluswater, zoals het hoort.

Amstelveen, 29 april 2019 Frits Suèr

Voordat hij in 1986 het bedrijfsleven in ging was Frits Suer 25 jaar sportjournalist met uiteraard een onafhankelijke mening. Ook in zijn nieuwe functies in o.a. het bedrijfsleven bleef hij een onafhankelijke geest en dus nu ook als bestuurslid van bbA. Die onafhankelijkheid betekent automatisch dat zijn mening in zijn columns niet altijd de mening hoeft te zijn van de bbA – fractie

 

Meer over:

Word donateur