Veel belangstelling wijkplatform Westwijk

De vergadering van het wijkplatform Westwijk op 2 november jl.  werd  massaal  bezocht.  Maar liefst 120  belangstellenden waren naar de Noodopvang Westwijk gekomen tot groot plezier van voorzitter  Frank van de Aardweg.
Bekend werd, dat de Noodopvang op 11 december sluit en dat het nieuwe Westend op 11 januari wordt geopend. Frank Maassen  bracht verslag uit over de plannen rondom lijn 51 en het mogelijk doortrekken naar Uithoorn. Een werkgroep bestudeert nu alle voor- en nadelen.  De buurtregisseur liet weten, dat het aantal inbraken vermindert, maar het aantal autokraken snel toeneemt. Aanwezigen werden geïnformeerd over de voortgang van de AHOED in Westwijk.  De medewerkers vinden  het aantal parkeerplaatsen te laag. Het plan is om  een  blauwe zone  in te voeren waar men dan maximaal 4 uur mag parkeren.  De medewerkers van AHOED  vrezen, dat die plaatsen dan vooral worden benut door forensen.

Jonker gaat bestuur Bankras/Kostverloren helpen

De vergadering van het wijkplatform Bankras/Kostverloren trok bedroevend weinig belangstellenden.  Bovendien kamp het wijkplatform met een schrijnend gebrek aan bestuursleden. Voorzitter Wilma Driessen ga aan, dat er in feite nog maar één bestuurslid is,omdat zij zelf is verhuisd naar Buitenveldert en dus  niet meer in de wijk woont.  Hierop Bood Ben Jonker, voormalig voorzitter van de CDA – fractie in de gemeenteraad aan, het bestuur te gaan helpen.  Ik sta niet te springen, maar er moet iets gebeuren”, zei hij.
Joop de Jong, die zich zeer heeft beijverd om het kunstwerk bij de oude Bankrashal te behouden,vertelde dat bij de Nieuwe Bankrashal  al een  plek is gevonden  voor het kunstwerk, maar dat de renovatie nog niet is gefinancierd. Klachten waren er over het fietsen op de voetpaden door de parkjes door scholieren. Het langste stond men stil bij de huisvesting van vluchtelingen in een kantoorgebouw in de naastliggende wijk Kronenburg. Maar zowel voorzitter Wilma Driessen als wijkagent Ruud Looman  konden alle vragen genuanceerd  en bevredigend beantwoorden.  Vanaf 11 november is er in het wijkgebouw Alleman een fototentoonstelling, die voor iedereen vrij toegankelijk is.

Word donateur