Veel beloven en weinig (kunnen) geven doet …………

(foto twitter @RaadAmstelveen)

Afgelopen week presenteerden de politieke partijen zich dinsdag en vrijdag op de markt van Amstelveen. Het waren letterlijk stormachtige dagen. Maar het voordeel van zo‘n winderige dag op de markt is dat, of je wilt of niet, de folders van de concurrenten je om de oren waaien. Ik hou van lezen en lees dan ook alles wat me voor handen komt. Zo ook de flyers van alle partijen. Dan is het verleidelijk om eens na te lopen wat die allemaal beloven en wat daarvan nooit wordt verwezenlijkt. Ik mag dat, vind ik, omdat ik mezelf beschouw als een politiek onafhankelijk denker.

Daarbij realiseer ik me wel dat er tussen het ja en nee, een grijs gebied is. Dat is het gebied waarbinnen men een partij iets al dan niet gunt en of die deel uitmaakt van het bestuur, de coalitie. Want ik zie ook wel dat een partij in een coalitie meer bereikt dan er buiten.

Ik ga alle partijen maar even af in de volgorde van de kieslijst.

VVD. De partij houdt het op algemeenheden, passend bij zoals de VVD het ziet en zoals Amstelveen zo ongeveer al in elkaar zit. Niet zo gek wanneer je als partij al sinds mensenheugenis deel uitmaakt van het bestuur. Maar hun punt bereikbaarheid, is aanvechtbaar. Vrij bewegen, vrij parkeren, zegt de VVD. Nou vergeet het maar; er is namelijk onvoldoende ruimte voor twee auto’s per gezin en om de (kinder-) bakfietsen, scooters en anderszins te verwerken zijn onze fietspaden te smal.

D66 houdt het op een landelijk aangestuurde campagne met het beste onderwijs, betaalbaar wonen en een duurzame toekomst. Daar kan je je geen buil aan vallen, maar echt opwindend is het niet. Wel safe.

Onnozele kiezers

Groen Links. Ook aardig landelijk aangestuurd, lanceert het plan voor een basisinkomen. Typisch om onnozele kiezers te trekken, want men kan weten dat dit in Amstelveen nooit zal lukken. Diverse partijen zullen dit altijd wegstemmen en ikzelf kan ook wel een paar andere dan economische redenen bedenken waarom dit onwenselijk is vanuit alle gezichtspunten. Overigens valt me op hoe gemakkelijk linkse partijen geld willen uitgeven, zolang het niet van hen zelf is.

CDA wil gelijke kansen voor iedereen om in Amstelveen te wonen. Onmogelijk. De huizenmarkt van Amstelveen zal altijd duurder zijn dan elders. Het is deze markt die dat bepaalt en die in dit opzicht heel machtig is. Ik twijfel nog over de belofte voor een nieuw zwembad, want helemaal sluit ik dat niet uit.

PvdA is voorzichtig en wil wat we allemaal wel min of meer willen goede zorg, meer betaalbare starterswoningen en laag geprijsde huur- en koopwoningen. Dat laatste is heel moeilijk om al eerder aangevoerde reden. Nee, deze PvdA is niet te betrappen op het doen van loze beloften en die gevraagde miljoen voor de sport gaan we alleen wat verstandiger besteden.

Loze beloften

Nee, voor loze beloften moet je bij andere partijen zijn, zoals de SP. Men belooft: meer sociale huurwoningen. Dat gaat gewoon niet gebeuren, omdat de markt zich daar tegen verzet. Dan een fijnmazig openbaar vervoer in alle wijken. Kan je wel beloven, maar zeg er wel bij dat je daar niet veel over te zeggen hebt, omdat dit is voorbehouden aan Regiovervoer Amsterdam. Het kan alleen lukken als de gemeente er heel veel extra geld voor wil uittrekken. Afschaffen eigen bijdrage in thuiszorg, geloof je het zelf? Daar komt bij dat de gunfactor voor de SP nauwelijks geldt. De SP heeft met zijn acties veel goodwill in de raad verspeeld. Met name het in twijfel trekken van de onafhankelijkheid van de ombudsman viel verkeerd. De SP zal ervaren dat gelijk hebben niet betekent dat je ook gelijk krijgt.

De Christen Unie stelt zich ook voorzichtig op en zegt dat men zich gaat inzetten voor een hele rits zaken. Geen harde beloftes dus. Maar ik behoud mijn argwaan jegens de CU. Een partij die subsidie wil intrekken wanneer een zaal een avondje presenteert, waarin de muziek niet jouw smaak is, of de subsidie wil intrekken van een museum, omdat daar wel eens een bloot schilderij in hangt, kan mijn partij niet zijn.

De nieuweling

Tenslotte AvA. Een nieuweling en dan sta je in naamsbekendheid al meteen op achterstand. Dus ze mogen zich, wat mij betreft, wat meer lawaai veroorloven dan de gevestigde orde. Maar om dan meteen voorrang voor Amstelveners op de woningmarkt te beloven is iets wat nooit is waar te maken. Zo ook openbaar vervoer in de wijken. Hierboven heb ik al uitgelegd dat zoiets alleen kan als Amstelveen apart geld beschikbaar stelt voor flex- en belbussen. Ik zie het niet gebeuren. De kopman Tim Lechner wil met gestrekt been de Regioraad in, zegt hij zelf. Ik ben benieuwd hoe je dat doet met vijf Amstelveense stemmen van de 45 in de Regioraad. Zwak is ook om te roepen dat het schandalig is dat op gemeentelijke gebouwen nog geen zonnepanelen staan, terwijl er op het raadhuis al twee jaar geleden een dikke 500 zijn aangebracht. Halve waarheden dus. Maar een ding heeft AvA met bbA en ook OCA gemeen. Dat is dat men alles uit eigen zak moet betalen. Lokale partijen krijgen geen subsidie in tegenstelling tot de landelijke partijen.

Dan nog bescheiden als we zijn als laatste bbA. Wij zeggen niets toe, maar hebben wel wensen. We willen knokken voor een heleboel goede dingen, maar in deze column houden we het op: “wij zijn er voor jong en oud en doen niet wat mogelijk is, maar maken mogelijk wat nodig is“.


Amstelveen, 20 maart 2018 Frits Suèr

Meer over:

Word donateur