Veel lof voor Jacqueline Solleveld bij motie “Woonzorg capaciteit”

Opvallend veel lof was er tijdens de raadsvergadering van 18 november v oor het bbA – raadslid Jacqueline Solleveld bij de behandeling van de motie “Voldoende woonzorg capaciteit”, die zij samen met het VVD raadslid Victor Frequin had ingediend. Frequin startte zelf de lofzang door zeer sportief te wijzen op het grote aandeel van Jacqueline Solleveld bij het verzorgen van de tekst van de motie en het daarna gezamenlijk uitgegeven persbericht.
Ook de andere fracties hadden veel waardering voor de motie die dan ook met algemene stemmen werd aangenomen. “Terecht”, zei bbA-fractie- voorzitter Ruud Kootker, “het is een ingewikkelde materie en ongelooflijk belangrijk voor Amstelveen. Een onderwerp waar Jacqueline al langer aandacht voor vraagt en mee doorgaat.”


Maatschappelijke relevantie


Het ging er om dat de gemeente Amstelveen in 2021 een Woonzorgvisie gaat ontwikkelen met als doel dat er uiteindelijk voldoende woningen beschikbaar komen waarin mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en de regie over hun eigen leven kunnen houden en voldoende verpleeghuisplekken voor als het thuis niet meer Jacqueline Solleveld legt uit: “We hebben te maken met een vergrijzing, die nu pas goed op gang komt. Op dit moment zijn er in ons land ongeveer 800.000 mensen tussen de 65 en 80 jaar en rondom 2040 zullen dat er ongeveer 1,5 miljoen zijn. Het is duidelijk dat er ook voor de oudere inwoners van Amstelveen voldoende capaciteit moet zijn zodat zij in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen en in hun huis verzorgd kunnen worden. Dit levensloopbestendig wonen is niet alleen een vraagstuk van de sociale huisvesting, maar het speelt net zo sterk in de vrije sector.”

Frequin en Solleveld vinden daarom dat de toenemende behoefte aan levensloop bestendige woningen en verpleeghuisplekken een zorg van ons allemaal is. De uitdaging daarbij is om de burger een stem te geven en andere partijen erbij te betrekken vanuit hun eigen-eigenaarschap.
Zij vonden daarom dat de gemeente de aangewezen partij is om de regie op zich te nemen en de samenwerking tussen woningcorporaties, zorgaanbieders , zorgverzekeraars en ouderen te stimuleren om voor de korte en lange termijn tot voldoende passende woonzorgconcepten en verpleeghuisplekken te komen.


Brede steun


Jacqueline Solleveld was aangenaam verrast over de brede steun in de Raad. ‘’De motie is een echte co-productie, met dank aan Victor voor zijn inbreng vanuit B&S. Mooi dat de hele raad heeft laten zien dat ze dit onderwerp relevant en urgent vindt en dat het college er mee aan de slag gaat. Niets doen is geen optie. Ouder worden is een maatschappelijk onderwerp. Het is ook een succesverhaal , niet een probleem van de ouderenzorg . Ook de wensen van ouderen veranderen en daarmee de woonzorgvraag en met het stijgend aantal ouderen stijgt ook de capaciteitsvraag .

Daarom is er een gemeenschappelijke visie nodig. Om maatschappelijke en politieke keuzes te kunnen maken zullen fundamentele vragen eerst beantwoord moeten worden zoals: in wat voor maatschappij willen we met elkaar leven en hoe willen we in Amstelveen omgaan met ouder worden, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we met de burger praten, die in de omgeving waarin hij/zij woont ouder wordt, in plaats van spreken over de oudere?
Het voelde gisteravond als een coalition of the willing. Wat mij betreft een mooie stap richting een coalition of the doing.’’

Meer over:

Word donateur