Veiligheid

Voor een goede woonomgeving en welzijn is veiligheid een belangrijke voorwaarde. Inbraken, geweldsmisdrijven, zoals overvallen, diefstallen maar ook straatterreur en overlast, tasten het  woon- en leefgenot  aan. Wie eenmaal een inbraak heeft ervaren, bedreigd is of voortdurend overlast ondervindt, ervaart de impact van criminaliteit. Waar Amstelveen voor een groot deel wordt geconfronteerd met veelplegers, is het zaak dat hier snel en adequaat op wordt gereageerd o.a. door een goede terugkoppeling naar de slachtoffers.  Burgerbelangen (bbA) zal erop blijven aandringen dat de politie investeert in opsporing en vervolging.

Dit op basis van een goede informatiepositie en risicoanalyses en in goede samenwerking met de Amstelveense bevolking.  De Amstelveners zijn gediend met informatie over waar en hoe en met toegesneden preventieadviezen. Daarnaast spelen de ogen en oren van de Amstelveners een belangrijke rol bij deze informatie. Het is bij criminaliteit net als met gras: je moet het kort houden.


VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 – 2018
Zorg en Welzijn Jeugdbeleid
Woningmarkt en woningverhuur Wijken
Natuur en milieu Sport en bewegen
Werk en economie Kunst en Cultuur
Schiphol Cultuur en Samenleving
Openbaar vervoer Vrijwilligerswerk
Veiligheid Communicatie
Verkeersveiligheid Algemeen leefgenot, tolerantie en begrip
Onderwijs