Veiligheidssituatie in het Amsterdams Bos

Raadslid Dave Offenbach van bbA stelt schriftelijke vragen aan het College in verband met de veiligheidssituatie in het Amsterdamse Bos, zoals recentelijk bericht door Amstelveenz.
Naar aanleiding van twee zorgwekkende incidenten heeft Hockeyvereniging Pinoké haar (jeugd-)leden geadviseerd om niet meer alleen naar de club te komen. Deze alarmerende ontwikkelingen vragen om onmiddellijke aandacht en actie.

Raadslid Dave Offenbach van bbA uit zijn zorgen hierover en heeft het College van B&W via schriftelijke vragen om opheldering gevraagd.

  1. Incidenten en Onderzoek: Graag ontvangen wij informatie over de aard van de recente incidenten en de huidige stand van zaken met betrekking tot lopende onderzoeken.
  2. Maatregelen voor Veiligheid: Welke huidige en toekomstige maatregelen neemt de gemeente om de veiligheid in het Amsterdamse Bos te waarborgen, met specifieke aandacht voor leden van Pinoké en andere sportverenigingen en gebruikers van het bos?
  3. Verbeteringen aan Infrastructuur: Zijn er plannen om de verlichting, surveillance en algemene veiligheidsinfrastructuur in het Amsterdamse Bos te verbeteren?
  4. Communicatie en Burgerparticipatie: Hoe communiceert de gemeente met inwoners over veiligheidskwesties in het bos, en op welke manier worden zij betrokken bij het waarborgen van hun eigen veiligheid?
  5. Samenwerking met Sportverenigingen: Bestaat er een samenwerkingsverband met lokale sportverenigingen en andere organisaties om de veiligheid te bevorderen, en zo ja, hoe is dit vormgegeven?

Gezien de ernst van de situatie en de impact op de gemeenschap, verzoek ik om een spoedige reactie van het college. De veiligheid van onze inwoners, met name onze jongeren, moet te allen tijde voorop staan.

Namens Burgerbelangen Amstelveen,

Raadslid Dave Offenbach

Meer over:

Word donateur