Vergadering Bankras-Kostverloren op 23 september 2014

Op de vergadering van het wijkplatform Bankras Kostverloren was de bomenkap bij de autowerkplaats aan de Parelvisserslaanonderwerp van gesprek. Voorzitter Wilma Driessen legde uit, dat eigenaar Goudsmit te vroeg was begonnen met het weghalen van bomen om zo zijn zonnepanelen de ruimte voor de zon te geven. Wethouder Peter Bot heeft toen die kap meteen laten stilleggen en over een oplossing wordt verder gepraat. In principe was het aangewezen als een pilotproject, waarbij de garage dankzij zonnepanelen klimaatneutraal kon draaien.  Een probleem evenwel is dat het groen daar en aan de Beneluxbaan onderdeel is van een totale groenstrook, waardoor bomenkap werd tegengehouden. 


Een kantoorpand wordt omgebouwd tot 54 woningen. Het bejaardentehuis aan de Klaasje Zevensterstraat wordt vervangen door 72 nieuwe seniorenwoningen en 48 zorgplaatsen. Er kwam een klacht over achterstallig onderhoud van de buurtmoestuin.  Wijkteamleider Cor Molleman  vond het nogal meevallen.
Op de agenda stond ook het kennismaken met de burgemeester eerder die dag.  Dat verviel wegens griep van de burgemeester.  Diverse mensen konden niet meer gewaarschuwd worden en kwamen dus voor niets. De vergadering mocht na afloop dan ook een overtal aan hapjes etc. opeten.