Vergadering Dorpsraad Nes aan de Amstel op 9 september 2014

Tijdens de dinsdag 9 september gehouden vergadering van  de Dorpsraad Nes aan de Amstel werd uitvoerig stil gestaan bij het welzijnswerk in de toekomst. Helma Keezon van AanZ  vertelde over de te verwachten participatie van de bewoners, over het werk van een wijkcoach en over het sociaal netwerk “buren voor buren”. De wijkcoach wordt ingezet om bewoners  te helpen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Duidelijk was, dat de Dorpsraad zich over dit alles zorgen maakt.
De voorzitter liet weten, dat de gemeente nog geen antwoord heeft gegeven op het verzoek om jonge gezinnen te plaatsen in de 5 vrijgekomen huurwoningen. Er kwam een klacht over het jaagpad langs de Amstel richting Ouderkerk. Dit wordt maar 2x per jaar gemaaid, waardoor het soms lastig lopen is op dit pad.
Men voorziet een ander probleem nl het plan van De Ronde Venen om de pont uit de vaart te nemen.  In dat geval zou een aantal kinderen van school moeten veranderen en  zeker de basisschool de Zwaluw zou dan leerlingen verliezen.  Voor de boeren zou het betekenen, dat zij met hun trekker dan via Ouderkerk moeten omrijden.