Verkeersveiligheid

Burgerbelangen  is blij dat in  de periode 2012/2013  maar liefst 10 miljoen euro werd uitgetrokken om een aantal gevaarlijke kruispunten, zoals Van der Hooplaan/Lindenlaan,  Keizer Karelweg/Graaf Aelbrechtlaan en Keizer Karelweg/ Groen van Prinstererlaan  aan te pakken. De aanleg van rotondes op deze kruispunten moet  de verkeersveiligheid verbeteren.  Dat neemt niet weg dat  bbA op het punt van verkeersveiligheid een grote alertheid eist.  Het verkeer wordt  steeds intensiever en is in voortdurende ontwikkeling.

Zo’n nieuwe ontwikkeling is bijvoorbeeld het verkeer op de fietspaden. Gewone fietsers, berijders van elektrisch aangedreven fietsen, hard rijdende sportfietsers, scooters, scootmobielen, wagentjes van gehandicapten enz. maken allemaal gebruik van fietspaden. Hierdoor zijn de verschillen in snelheid enorm toegenomen, met gevaarlijke situaties tot gevolg.  Weliswaar is Amstelveen in deze kwestie gebonden aan het landelijk beleid, maar bbA dringt er op aan deze ontwikkeling toch te blijven volgen en waar mogelijk maatregelen te nemen om de veiligheid op de fietspaden te vergroten.


VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 – 2018
Zorg en Welzijn Jeugdbeleid
Woningmarkt en woningverhuur Wijken
Natuur en milieu Sport en bewegen
Werk en economie Kunst en Cultuur
Schiphol Cultuur en Samenleving
Openbaar vervoer Vrijwilligerswerk
Veiligheid Communicatie
Verkeersveiligheid Algemeen leefgenot, tolerantie en begrip
Onderwijs