VERKIEZINGSPROGRAMMA bbA: Alleen samen maken we Amstelveen nog mooier

Groei Amstelveen beperken tot 110.000 inwoners

Onder de titel ‘Alleen samen maken we Amstelveen nog mooier’ heeft de grootste lokale partij Burgerbelangen Amstelveen (bbA) haar verkiezingsprogramma voor de komende gemeenteraadsverkiezingen gelanceerd. Centraal hierin staat de keuze voor een beheersbare groei van Amstelveen met maximaal 10.000 woningen tot een inwonersaantal van ongeveer 110.000. “Het doorgroeien naar bijvoorbeeld 125.000 inwoners tast in de ogen van bbA de leefbaarheid van de stad aan en zet de voorzieningen te veel onder druk. Dat gaat bbA een stap te ver.”, aldus Ruud Kootker, lijsttrekker van bbA.
Was vroeger bbA de partij die haar verkiezingsprogramma altijd kort en bondig hield, nu valt op, dat bbA met dit programma zich richt tot veel meer doelgroepen dan voorheen via een tekst die 26 pagina’s vult. Kootker: “Het is uitgebreid omdat wij iedereen willen insluiten en niemand willen uitsluiten in Amstelveen. bbA is er niet alleen voor wie het goed gaat, maar juist ook voor wie zorgen heeft over werk en inkomen of behoort tot de groep kwetsbare jongeren en zeker ook de kwetsbare ouderen. Wij zien dat voor meerdere groepen inwoners de nood hoog is. Daar gaan wij met een geweldig team van kandidaat raadsleden aan werken om die nood voor onze inwoners te helpen ledigen.”


Wijken en buurten

Uiteraard blijft bbA de partij die zich inzet voor het groen, voor het behoud van het karakteristieke van Amstelveen, voor de monumenten en voor de veiligheid op straat. Kootker: “Wij blijven ons inzetten voor leefbare, groene en veilige buurten en wijken. In onze ogen begint het allemaal in de wijk en in de buurt. Amstelveners weten heel goed wat zij daar wel en niet willen. Daarom moeten zij ook echt gehoord en gezien worden. Buurt- en wijkgesprekken, maar ook andere experimenten met burgerparticipatie verdienen volgens bbA daarom alle ruimte.”
De partij ziet ook de problemen op de woningmarkt. Om in het bijzonder aan de behoefte van starters en ouderen te voldoen wil bbA dat er meer starterswoningen worden gebouwd, maar ook meer levensloopbestendige woningen en zorgwoningen. Kootker: “bbA vindt het niet meer dan reëel om bij de woningtoewijzing de Amstelveense leraar, de verpleegkundige en het politie-, brandweer- en ambulancepersoneel voorrang te geven.”
Gezien het recente verleden, waarin bbA al bij herhaling pleitte voor meer openheid en transparantie vanuit de gemeenteraad en het gemeentebestuur, zal het geen verbazing wekken, dat de partij daar ook in het verkiezingsprogramma een hard punt van maakt. Kootker: “Het is aan ons om de kloof tussen burger en overheid te verkleinen. De afstand tussen de Amstelvener en het raadhuis is te groot geworden. Daarom pleiten wij voor meer dualisme, minder achterkamertjesoverleg en een raadsakkoord op hoofdlijnen. Samen met de andere partijen willen we echt werken aan een nieuwe bestuurscultuur.”

Ruud Kootker heeft voor de presentatiefoto een plaats uitgekozen die de kernpunten van bbA het beste benadert. Namelijk bij het beeldje van de Turftrapster in het Oude Dorp bij het voormalige treinstationnetje. “Dit is een typische bbA -plek. Hier komen historie, monument, mobiliteit en traditie samen. bbA wil hiermee het koesteren van het karakteristiek van Amstelveen aangeven”, aldus Ruud Kootker.


Alle aspecten

Vervolgens gaat het programma in op bijna alle aspecten van de Amstelveense samenleving. Over het Amsterdamse Bos zegt bbA, dat het Bos als één onlosmakelijk geheel verbonden moet blijven met Amstelveen. Een splitsing tussen een Amsterdams en een Amstelveens deel ziet bbA niet zitten.
Over het Stadshart zegt bbA, dat de ontwikkeling van het Stadshart tot regionaal winkel- en ontmoetingscentrum prioriteit moet krijgen. Mede daarom moet de bereikbaarheid van Amstelveen met het Stadshart als regionale hub binnen de Metropool Regio Amsterdam worden geoptimaliseerd.

Onder het motto Amstelveense belangen gaan vóór die van Schiphol stelt bbA dat er een economische balans moet worden gevonden tussen de economische waarde van Schiphol en de leefbaarheid, het milieu en de kwaliteit van leven in de omgeving. Om die reden denkt bbA dat verdere uitbreiding naar meer dan 500.000 vluchten onverantwoord is. Volgens de partij is die beperking mogelijk door betere treinverbindingen tussen Schiphol en diverse grote Europese steden. Dat moet dan resulteren in minder vliegbewegingen, aldus het bbA-programma, dat ook het belang van kunst, cultuur en sport onderschrijft. “Kunst, cultuur en sport fungeren als een verbindende factor in Amstelveen, terwijl sport tevens de motor is voor bewegen en gezondheid.” Tenslotte veel aandacht voor de problemen in de zorg en de vraag naar duurzaamheid. Over dit laatste stelt bbA: “Van het gas af is goed, maar op voorwaarde dat het haalbaar en betaalbaar is.”

Meer over:

Word donateur