Cultuur verbindt en is, net als sport, van essentieel belang voor onze Amstelveense samenleving. De kunst en cultuursector van Amstelveen behoort tot ons lokale erfgoed. Vaandeldragers als het Cobra Museum en het Museum Jan van der Togt zijn samen met P60, de schouwburg en het nieuw gevormde Platform C bepalend voor het culturele aanbod in Amstelveen.

De verankering van kunst en cultuur behoort, wat Burgerbelangen Amstelveen betreft, in het onderwijs te liggen. Dat is de plaats om jonge inwoners van Amstelveen vertrouwd te maken met uitingen van kunst en cultuur. BbA vindt dan ook dat het muziekonderwijs weer terug in de klas moet. Impulsen, ook financieel, op dat gebied worden door bbA gesteund.

De ambitie van het Bostheater om te komen tot een Cultuureiland wordt door bbA van harte ondersteund, mede gezien de hechte relatie die het Bostheater onderhoudt met onder andere het Keizer Karel College en P60. Uitbreiding van de programmering en vergroten van de publiekscapaciteit kan een prachtige aanvulling zijn op het Amstelveense cultuuraanbod voor de zomermaanden.

Om activiteiten op het gebied van kunst en cultuur in stand te houden is de betrokkenheid van de burger essentieel. Een mooi en breed aanbod moet appelleren aan de vraag. Voor elk wat wils, omdat kunst en cultuur voor iedereen is en niet alleen voor de elite bereikbaar moet zijn.
Ook in financiële zin hoort de kunst en cultuursector voor iedereen bereikbaar te zijn. Evenals in de sport, hoort de gemeente ook hier een ruimhartig beleid te voeren.

 

Word donateur