“Stad in het groen” is wat Amstelveen is en moet blijven. Door het juiste groen, de zogenaamde CO2 junks, te planten dragen wij ook bij aan vermindering van de CO2 in de lucht en het voorkomen van hittestress. BbA wil geen verdere verdichting door bebouwing en wil niet dat er groen wordt ingeleverd voor asfalt. Wel zijn wij natuurlijk voorstander van “ groene daken” en bouwen in combinatie met verticaal groen. Wat ons betreft beperken wij dat niet tot uitsluitend nieuwbouw, maar ook bij toekomstige renovatieprojecten willen wij bij eigenaren nut en noodzaak van groen over het voetlicht brengen. Samen zullen we de mogelijkheden voor meer groen verkennen en zo veel mogelijk benutten.

BbA staat voor handhaving van het huidige openbare groen en wil dat er in groen geïnvesteerd wordt om te zorgen voor een evenwichtige verdeling van groen over alle wijken van de stad. Zoals eerder gezegd, blijvend en goed onderhoud is nodig door een actieve en creatieve gemeente die ook het initiatief neemt om de burger daar direct bij te betrekken.

“Stad in het groen” betekent voor bbA ook dat de groene poldergordel rondom Amstelveen behouden moet blijven. Wij staan voor het groene, rustige en open karakter van de polders en willen dat samen met de bewoners van de polders blijvend beschermen en toegankelijk houden voor bezoekers die er kunnen genieten van de natuur.
Groen staat ook in verbinding met recreatie. BbA is voorstander van het handhaven van de Poel als natuur- en wandelgebied en wil de mogelijkheden, die de Poel als recreatieplas biedt niet onbenut laten.

 

Word donateur