Een groene stad alleen is niet voldoende. Wat Burgerbelangen Amstelveen betreft zetten wij als gemeente in om op alle mogelijke manieren een bijdrage te leveren aan een beter klimaat. Zo krijgt ook Amstelveen steeds meer te maken met extremere en nattere seizoenen, dat zorgt voor veel wateroverlast. De veel voorkomende verstening van de tuinen beperkt de noodzakelijke waterafvoer. BbA wil toewerken naar “droge” wijken door daar met bewoners plannen voor te ontwikkelen. Alternatief voor de verstening van tuinen zou bijvoorbeeld het gesubsidieerd plaatsen van tuinafscheidingen, die water kunnen opvangen, kunnen zijn. Klimaatadaptatie, waarbij wij ons continu aanpassen aan het actuele en verwachte klimaat staat bij bbA hoog in het vaandel. Wij willen de schade die gepaard kan gaan met klimaatverandering beperken en de kansen die klimaatverandering biedt benutten

Word donateur