De Omgevingswet is uitgesteld maar wordt naar verwachting in 2019 van kracht. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor de ruimtelijke ontwikkeling in Nederland vereenvoudigen en samenvoegen. De Omgevingswet geeft meer mogelijkheden voor lokale besturen en ondernemers. Naast de wettelijke wijzigingen, die bbA nauwlettend volgt, betekent de stelselherziening ook veel voor de werkwijze van alle overheidslagen, bijvoorbeeld ten aanzien van bestemmingsplannen en vergunningverlening. Dit alles vraagt om een cultuuromslag van de ambtelijke organisatie. BbA wil hierop anticiperen en daarom al in 2018, samen met de Raad, B en W en de inwoners ermee aan de slag.
In het nieuwe collegeprogramma dient dit onderwerp prioriteit te krijgen. “Aan de slag met de Omgevingswet” praktisch en participerend.

Word donateur