Burgerbelangen Amstelveen is blij met de sterk verbeterde huisvesting van het onderwijs in de afgelopen jaren en met de investeringen in de verbeteringen en vernieuwingen van schoolgebouwen in Amstelveen, die op dit moment plaatsvinden. Tegelijk realiseren wij ons dat onze scholen aantrekkelijk zijn voor leerlingen van buiten Amstelveen. BbA wil daarom dat er voldoende scholen en onderwijsplekken voor Amstelveense kinderen worden gegarandeerd.

Brede scholen hebben de voorkeur van bbA, waar leren en opleiden vanuit maximale condities werkelijkheid kan worden. Ook ruimte voor internationaal onderwijs, excellente leerlingen en onderwijs gericht op vakmanschap verdienen een plaats binnen Amstelveen.

Tegelijk moet het percentage uitval op de Amstelveense scholen drastisch omlaag. BbA wil met de scholen in overleg hoe dit percentage omlaag kan worden gebracht. Tegelijkertijd vindt bbA dat leerplichtambtenaren de leerplicht aantoonbaar moeten controleren en effectief moeten bijdragen aan het verlagen van schoolverzuim.
Het aantal buitenlandse kinderen in onze gemeente stijgt. BbA vindt taalonderwijs daarom belangrijk voor de integratie van deze kinderen en hun ouders, ook omdat het bijdraagt aan emancipatie en sociaal maatschappelijke contacten. Maar ook op het terugdringen van het aantal laaggeletterden in Amstelveen moet worden ingezet. BbA wil dat iedereen in Amstelveen de kans krijgt om onze taal te spreken en te leren lezen en schrijven.

 

 

 

 

 

Word donateur