Burgerbelangen Amstelveen wil geen verdere afbraak van de openbaar vervoervoorzieningen. Het gaat voor ons om meer dan openbaar vervoer; het gaat om een goede bereikbaarheid voor bewoners, ondernemers en bezoekers.
Met onder andere de vele scholieren, studenten en de grote groep senioren is de behoefte aan een fijnmazig vervoersnetwerk groot. Concreet gaat het dus om voldoende haltes op loopbare afstanden, maar ook op de juiste afstemming van dienstregelingen en inzet van hoogfrequent vervangend busvervoer tijdens de ombouw van de Amstelveenlijn.
Een goede aansluiting op de regio is een harde noodzaak om de bereikbaarheid van en naar Amstelveen te waarborgen. Voldoende parkeergelegenheid voor forenzen en P&R faciliteiten – en als het moet het reguleren van het parkeren in de wijken- horen daarbij.

De grote infrastructurele werken die gaan plaatsvinden, zoals de verbreding en gedeeltelijke overkapping van de A9 en de verbouwing van de Amstelveenlijn, moeten samengaan met een goede bereikbaarheid van de stad en een sterk openbaar vervoer. Vaststaat dat de A9- omgeving op de schop gaat en ook dat bbA zich hard zal maken voor het nodige maatwerk met tijdelijke en creatieve oplossingen om de overlast zoveel mogelijk te beperken en een optimale bereikbaarheid van de stad voor iedereen te behouden.

 

Word donateur