De openbare ruimte is het altijd zichtbare visitekaartje waarin wij als Amstelveense inwoners veel tijd doorbrengen en elkaar ontmoeten. Een aantrekkelijke openbare ruimte draagt bij aan de economische waarde en de sociale veiligheid van de omgeving. Investeren in en goed onderhoud van de openbare ruimte vindt Burgerbelangen Amstelveen daarom van groot belang.

Hoe de openbare ruimte wordt ervaren kan worden uitgedrukt in een cijfer; de beeldkwaliteit. Waar op een schaal van 1 tot en met 5 de beeldkwaliteit nu 4 is, streeft bbA ernaar daar een 5 van te maken. Wij willen de “Amstelveense” maat terugzien in de beeldkwaliteit; wat bbA betreft een norm die past bij de ambitie van Amstelveen om “bovenaan” mee te doen als het gaat om beheer van de openbare ruimte. En dat alles natuurlijk op een manier waarbij wij optimaal bijdragen aan een schoner milieu en beter klimaat.

Wie beter dan de bewoner in de wijk zelf is in staat om de kwaliteit van zijn leefomgeving en dus ook de openbare ruimte te boordelen. Wat bbA betreft zetten wij daarom hoog in om de buurtschouw nieuw leven in te blazen, zodat wij samen met bewoners kunnen kijken naar wat nodig is, wat mogelijk is en waar kansen liggen. Van schouw naar realisatie, evaluatie en weer naar nieuwe buurtinitiatieven.

Word donateur