Overlast in welke vorm dan ook is een rechtstreekse aantasting van de goede leefomgeving waar Burgerbelangen Amstelveen voor staat. Vandalisme, vervuiling, zwerfvuil, lawaai en vele andere zaken zijn daar debet aan. Door de buurtschouw in ere te herstellen en er zorg voor te dragen dat de regie op leefbaarheid en beeldkwaliteit wordt hersteld wil bbA de goede leefomgeving behouden en waar nodig herstellen.

Buurtschouw, stadsgesprekken en andere vormen van participatie kunnen daaraan bijdragen. Het moet voor de burger duidelijk zijn waar hij/zij met zijn zorgen over overlast terecht kan. Vervuiling pakken we samen met de buurten en inwoners aan, waarbij de gemeente middelen beschikbaar moet stellen. Tegelijkertijd willen wij dat de vervuiler betaalt, dus afvalinzamelaars samen met handhavers in de straat om overtreders meteen te beboeten.

Juist als het om leefomgeving en overlast gaat wil BbA dat de ambtelijke organisatie de burgers volgt en niet andersom. Wij willen een dienstverlenende gemeente, dienstbaar aan de burger. Bereikbaar, toegankelijk, adequaat, transparant en betrouwbaar. Dus “zeggen wat je doet en doen wat je zegt”. Kortom, een raadhuis verder van de Poel en dichter bij de burger.

Word donateur