Burgerbelangen Amstelveen erkent de economische waarde van Schiphol voor Amstelveen en de regio.
Tegelijk worden wij, burgers van Amstelveen, onvoldoende gehoord en gezien. Dat moet anders.
Het gegoochel met cijfers en de onjuiste en ontijdige berichtgeving over geluidsoverlast, uitstoot en vliegbewegingen zorgt voor veel maatschappelijke onrust in Amstelveen.
BbA wil dat er een eind komt aan het interpreteren van cijfers in eigen voordeel. Het Luchthavenindelingsbesluit Schiphol (LIB) treedt per 1 januari 2018 in werking. BbA hecht er aan dat de gemaakte afspraken over de geluidsbelasting en de manier waarop door Schiphol wordt omgegaan met klachten, worden nagekomen. Schiphol en de Rijksoverheid zullen het vertrouwen bij onze inwoners moeten herstellen.

BbA zal er zorg voor dragen dat onze opvattingen over milieu, duurzaamheid en veiligheid samen met thema’s als geluidsoverlast en vliegbewegingen, prominent op de agenda over de toekomst van Schiphol komen. Een inhoudelijk sterke vertegenwoordiging in de metropoolregio moet daar aan bijdragen. Schiphol is in dat opzicht exemplarisch voor het belang van onze vertegenwoordiging in de regio.
BbA is er voor Amstelveen en juist daarom willen wij u zo sterk als mogelijk is vertegenwoordigen in de regio.

BbA vindt ook dat de grenzen van de mogelijkheden voor Schiphol beter in kaart moeten worden gebracht en dat de alternatieven voor deze luchthaven, zoals vakantievluchten via luchthaven Lelystad, zo snel mogelijk moeten worden benut. De leefbaarheid voor bewoners van Amstelveen heeft voor bbA prioriteit. Aan de gezondheid en veiligheid van onze inwoners mag niet worden getornd.

Word donateur