Naast het bouwen van nieuwe woningen zet Burgerbelangen Amstelveen zich in voor de versterking van de woon- en leefkwaliteit in de wijken. Dat betekent concreet dat bbA, met behoud van het karakter van de wijken, wil investeren in en werken aan stedelijke vernieuwing en renovatie. Karakter zoals van het Oude Dorp en zoals van de Schilderswijk, waar woningen in bezit van Unibail gewoon woningen moeten blijven. BbA staat en blijft staan voor het behoud van ons Amstelveens Cultureel Erfgoed, zoals onze historische gebouwen, onze monumenten, onze bijzondere architectuur en onze heemparken.

Om de woon- en leef kwaliteit voor alle burgers in stand te houden willen wij ook dat ontwikkelingen zoals Airbnb verhuur strak wordt gereguleerd. BbA staat voor een sociaal en prettig woon- en leefklimaat, dat niet structureel verstoord mag worden door het te lang verhuren van woningen, die bestemd zijn voor permanente bewoning. BbA streeft daarom naar heldere regelgeving en handhaving.

Word donateur