Veiligheid in de wijken is een essentiële voorwaarde om een goede leefomgeving te creëren. Inbraken, geweldsmisdrijven, overvallen, straatterreur en wietplantages horen daar niet bij. Onze politie moet zichtbaar zijn op straat en schade moet worden verhaald op de daders. De druk op de politiecapaciteit vanuit de regio en met name Amsterdam, mag niet ten koste gaan van de personele bezetting van Amstelveen. Koste wat het kost moet worden vermeden dat Amstelveen de “ veilige” thuishaven gaat worden van (inter)nationaal opererende bendes en criminelen.
Burgerbelangen Amstelveen vindt dat burgers en overheid op het gebied van veiligheid samen kunnen en moeten optrekken. Veiligheid creëer je samen met de Amstelveense burgers, want zij zijn de ogen en oren van onze stad. Samen optrekken met de politie, want zij zijn de experts in het opsporen en handhaven.

BbA wil dat onveilige plekken in de buurten in kaart worden gebracht om ervoor te zorgen dat ze weer veilig worden. Dat kan bijvoorbeeld door het stimuleren van de buurt-app, door meer preventieadviezen aan inwoners te geven, door het contact met de bewoners en de wijkagent te intensiveren zodat voor de politie een sterke informatiepositie wordt gecreëerd en verder door resultaten terug te koppelen aan de burgers.

Word donateur