Wat de sociale huursector betreft wil Burgerbelangen Amstelveen doorstroming in huurwoningen bevorderen en scheef wonen tegengaan. Amstelveners zouden, anders dan nu het geval is als gevolg van landelijke regelgeving, voorrang moeten krijgen bij de toewijzing van sociale huurwoningen. BbA wil samen met de woningbouwcoöperaties werken aan passende oplossingen en waar mogelijk invloed uitoefenen om knellende landelijke regelgeving op dit punt te wijzigen.

Doorstroming in sociale huurwoningen is in ieders belang. Voor inwoners die op basis van hun gestegen inkomen geen aanspraak meer zouden moeten maken op een gesubsidieerde sociale huurwoning, moeten oplossingen worden gevonden die doorstroming mogelijk maken. Sociale woningbouw moet ten goede komen aan degenen die daar op grond van hun inkomenspositie, echt recht op hebben.

Word donateur