vertrouwen in duurzame toekomst

“Vertrouwen in een duurzame toekomst”

De gemeenteraad blogt. Lees deze week het weblog van BBA-raadslid Ruud Oord.

De stijging van 26% van de Amerikaanse beurskoers sinds Trump heeft zijn uitwerking op de internationale economie niet gemist. Ook in Nederland gaat het ons economisch goed. Het vertrouwen in de toekomst heeft de onroerendgoedprijzen enorm opgestuwd. Niet alleen voor bewoners maar steeds meer voor beleggers die via verhuur of verkoop een beter rendement kunnen maken dan op de spaarrekening.

Je ziet dat heel sterk in Amsterdam waar ondanks ruimtegebrek, parkeerbeperkingen iedereen wil wonen. Amstelveen krijgt daarvan als randgemeente in het groen een portie van mee.
Goed voor bewoners die met hun huis onder water zaten. Moeilijk voor die bewoners en ook nieuwe gegadigden die zich opnieuw in Amstelveen willen vestigen. Er is bijna niets meer te koop en voor het zeldzame aanbod staan 100den kopers in de rij

Steeds meer rolkoffer toeristen maken gebruik van het groeiend Airbnb aanbod in onze stad. Een vaak lekkere bijverdienste maar ook met kwalijke bijverschijnselen voor de inwoners en bedrijven in onze stad. Heel goed dat hiervoor een sterk regulerend beleid is opgesteld. Ook goed dat wij op het beperkt aantal plaatsen waar nog iets gebouwd kan worden goede keuzes maken tussen vraag en aanbod met maximale invulling van de duurzaamheid.

Duurzaam, groen en veilig

Dat we steeds meer in de wereld van het korte geld leven zie je aan de reactie van de grote gemeenten op Eneco. Dapper en ook economisch verstandig dat Amstelveen hier keihard kiest voor behoud van een middel om het duurzaamheidsdoel te bereiken. Hopelijk krijgen wij steun van meer gemeenten maar ook als kleine aandeelhouder kan je veel bereiken. Meer dan de sprinkhanen van de private equity . De omslag naar beheergemeente met oog voor goed, mooi, groen, veilig en duurzaam wonen zal mij ook de komende maanden bezig houden. Onderzoek wijst uit dat Mensen in een groene omgeving gelukkiger zijn en langer leven. Dat geldt dan nog in versterkte mate voor jonge mensen die hier met een veelheid aan goede scholen en sportvoorzieningen kunnen opgroeien.

Het algemeen belang

Ik ben elf jaar geleden in de politiek gestapt om een bijdrage te kunnen leveren aan de gemeenschap. Hiervoor was Burgerbelangen als lokale partij de beste optie.

Veel tijd en energie gaat in het steeds maar weer kiezen voor het algemeen belang. Moeilijk omdat je nooit iedereen tevreden kunt stellen en elk deelbelang kunt honoreren. Waar de interesse van veel inwoners zich helaas beperkt tot de eigen achtertuin en directe leefomgeving moet interesse in politiek zich ook op het algemeen belang richten. Via een BBA-motie is bereikt dat wij in Amstelveen stadsgesprekken gaan organiseren. Daarbij wordt een groep via loting aangewezen en door experts over alle voor en tegens geïnformeerd. Daarop worden gezamenlijk voorstellen voor nieuw beleid uitgewerkt. Kansen om politiek actief te woorden dienen zich aan.

Gepubliceerd op: 24 oktober 2017

Meer over:

Word donateur