Geen enkele organisatie kan buiten de inbreng van mensen. Ook bbA niet. Daarom is onze organisatie op zoek naar personen die bbA een waardevolle organisatie vinden en daaraan een bijdrage willen leveren. Naast het versterken van het dagelijks bestuur wordt ook waarde gehecht aan het vervullen van functies voor de communicatie, sponsorwerving, campagneleider voor de verkiezingen alsmede voorbereiders en uitvoerders van de verkiezingscampagne.

Heeft u belangstelling voor een gesprek met het bestuur, laat het ons weten.
bestuur@burgerbelangenamstelveen.nl
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.