Vrijwilligerswerk

Het is zeker dat in de komende jaren minder geld beschikbaar zal zijn om vele sectoren in onze samenleving te ondersteunen. Nu al wordt - en terecht - in toenemende mate een beroep gedaan op vrijwilligers. Nieuwe ontwikkelingen stellen echter ook vrijwilligers voor nieuwe problemen. Daar waar de overheid steeds meer taken aan hen overdraagt en daardoor van hen ook steeds meer kennis wordt verwacht, is het redelijk dat die overheid actief is bij het werven van vrijwilligers en bijdraagt aan de verhoging van hun kennis en deskundigheid en zo nodig hen begeleidt.


VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 – 2018
Zorg en Welzijn Jeugdbeleid
Woningmarkt en woningverhuur Wijken
Natuur en milieu Sport en bewegen
Werk en economie Kunst en Cultuur
Schiphol Cultuur en Samenleving
Openbaar vervoer Vrijwilligerswerk
Veiligheid Communicatie
Verkeersveiligheid Algemeen leefgenot, tolerantie en begrip
Onderwijs