VVD en  bbA willen  aanvragen van gemeentelijke diensten eenvoudiger maken

bbA  en de VVD  willen dat het aanvragen van gemeentelijke diensten en voorzieningen voor inwoners en ondernemers eenvoudiger en toegankelijker wordt.  Daarnaast vinden de partijen, dat  bij het aanvragen van diensten en voorzieningen  de gemeente geen informatie moet vragen die de gemeente al beschikbaar heeft en eenvoudig via het burger servicenummer  (BSN) te achterhalen is. Ook  willen VVD en bbA  weten  hoe het staat met het voornemen  van de gemeente om  inwoners en ondernemers alle aanvragen vanaf  2017 digitaal te laten afhandelen.

Jitze Bakker, fractievoorzitter van bbA legt uit waarom. “ Neem als voorbeeld een aanvraag voor bijzondere bijstand.  Eigenlijk kan men volstaan met het opvragen van het Burgerservicenummer. Maar er moet dan een formulier van 5 pagina’s worden ingevuld met daarop informatie die de gemeente al lang heeft.  Onze  stelling is dat tenminste 80% van de aanvragers bij de gemeente bekend zijn en van hen is alle  benodigde informatie bekend.  Nu worden er in feite overbodige vragen beantwoord. Allemaal dubbel werk.  Dit is in strijd met wat ik noem  de “eenmalige gegevens uitvraag”.

Rob Ellermeijer vult namens de VVD  aan:  “Dit is maar één voorbeeld, maar het gaat ons om alle aanvragen voor voorzieningen en diensten van de gemeente.  Het kan zo veel eenvoudiger  met veel minder administratieve lasten.  Door aanvraagprocedures te vereenvoudigen wordt de toegankelijkheid van voorzieningen bevorderd, kan de afhandeling van aanvragen sneller en voor de gemeente voordeliger plaatsvinden.

BBA en VVD  vragen  dan ook in de komende commissievergadering van  B&S  hoe het college  heeft aangestuurd  op het verminderen van de lasten en het digitaal zaken doen bij aanvragen van voorzieningen.  Met het oog op de toekomst willen VVD en bbA  weten wat  de aanpak voor de komende jaren is en of men hiervoor een tijdpad kan uitzetten.   Bovendien willen bbA en VVD  dat de burgers  en zeker ook de ondernemers actief betrokken worden bij het vereenvoudigen van aanvraagprocedures.