VVD en BBA willen definitieve bescherming Bovenkerkerpolder

VVD en BBA willen bij de behandeling van de kadernota in de komende raadsvergadering de beschermde status van de Bovenkerkerpolder voor eens en voor altijd veiligstellen. Daartoe vragen zij het college van b. en w. te inventariseren welke monumentale status het beste bij de Bovenkerkerpolder past om dat doel te bereiken.
Al eerder heeft de gemeenteraad via een motie zich uitgesproken om de polder niet te bebouwen. Maar VVD en BBA menen dat er een blijvende druk van buiten Amstelveen is vóór bebouwing van de polder. De partijen vinden dat het gebied  nu eenmaal grote natuurlijke, culturele en ook recreatieve waarde heeft en dat veel Amstelveners genieten van de wijdse schoonheid van deze polder. Om de status van de Bovenkerkerpolder veilig te stellen zijn diverse officiële kwalificaties mogelijk, zoals een gemeentelijk monument, een landschapsmonument met historische verkaveling, beschermd landschapsgebied als Rijksmonument of Provinciaal monument. VVD en BBA vragen aan b. en w. uit te zoeken welke status de polder kan krijgen.

Noot voor de redactie en niet voor publicatie:
Voor meer informatie:  Tom Ponjee (VVD) tel., 06  13 47 34 42 en  Ruud Oord (BBA)  tel. 06 50 86 64 40