VVD en BBA  willen water de Poel geschikt maken voor zwemmen

VVD en BBA  gaan het college van b. en w. in de raadsvergadering van 13 juli a.s. vragen actie te ondernemen om te onderzoeken of het water van de Poel, eerder dan gepland, zo kan worden gezuiverd dat men overal in de Poel kan zwemmen.
In een motie stellen VVD en BBA dat de Poel van oudsher de recreatieplaats van Amstelveen is. Vroeger was er een zwembad in en was de Poel ’s winters een geliefde ijsbaan. Bij de Poel ligt nu de landijsbaan van de vereniging de Poelster. Het gebied kan versterkt worden door het water van de   gehele Poel geschikt te maken als zwemwater. Weliswaar is een onderzoek naar het zuiveren van het water in de Poel opgenomen in het programma 2016-2022 van het Hoogheemraadschap, maar het is niet zeker dat alle daarin opgenomen projecten al starten in 2016. VVD en BBA zouden dat graag willen, omdat het zuiveren van het Poelwater een langgekoesterde wens van veel Amstelveners is.


Noot voor de redactie en niet voor publicatie: 
Voor meer informatie namens  BBA: Ruud Oord, tel.  06 50 86 64 40  en
Namens de VVD:  Tom Ponjee, tel. -06 13 47 34 42