Waardhuizen/Middenhoven wil naar nieuwe vorm  wijkplatform  

Tijdens een bijeenkomst op woensdag 3 februari in de Meent heeft de voorzitter van het voormalige wijkplatform Lex Bomgaars laten weten dat hij streeft naar nieuwe vorm van het ter ziele gegane wijkplatform. Daarvoor in de plaats moet een nog op te richten Stichting Ontmoetingscentrum Waardhuizen/Middenhoven komen.
Bomgaars vertelde, dat zich voor de nieuwe Stichting  al enkele kandidaat bestuursleden hebben gemeld. Hij wil dat de nieuwe Stichting zich veel meer richt op de bewoners zelf. Daarvoor had hij al een opzet gemaakt van de diverse thema’s voor de wijk t.w. bewoners,verkeer, veiligheid, sociale samenhang en het sociale gebeuren voor de ouderen. Hij streeft er naar dat de scholen in de wijk aan buitenlandse kinderen extra onderwijs geven en dat ouders van die kinderen les krijgen in de Nederlandse taal.  Hij streeft ook naar meer ondersteuning van de Bewoners Initiatief Groep (BIG). Andere wensen zijn de strijd tegen vereenzaming van de ouderen en tegen obesitas bij kinderen. 


Bomgaars  betwijfelde het nut nog van het Overleg Buurtbeheer Amstelveen (OBA) omdat  zeker de helft van de wijkplatforms zich daar nooit laat zien. Jean Meijer van bbA, maar daar aanwezig als buurtbewoners,  stelde de op te richten Stichting voor om voor de jeugd een presentatie te houden van veilig verkeer Nederland. Met de opgedane kennis kunnen kinderen lopend of fietsend veilig naar school toe. Zij zei dit naar aanleiding van de chaotische toestanden die zich bij De Meent soms voordoen als ouders hun kinderen met de auto naar school brengen of van school halen.