Waarom bbA vecht voor onafhankelijke journalistiek

Er is me de laatste tijd wel eens gevraagd waarom Burgerbelangen Amstelveen (bbA) zich zo druk maakt om het voortbestaan van ons lokale radio-, internet- en tv- station RTVA. Welnu, omdat bbA ervan overtuigd is dat het kortwieken en uiteindelijk verdwijnen van RTVA betekent dat er in Amstelveen geen andere communicatie naar de burger toe is, dan het geluid van Amstelveens grootse partij de VVD via AmstelveenZ en het geluid van het gemeentebestuur via het Amstelveens Nieuwsblad.

Het College houdt dit blad in stand met een overvloed aan advertenties en advertorials (betaalde redactiepagina’s). Dit, zeg maar, Stadhuis Nieuwsblad biedt ook nog wat ruimte voor artikelen ingezonden door verenigingen en/of actiegroepen. Die worden dan wel geplaatst, mits ze niet te schadelijk zijn voor het College. Veel tijd en geld voor eigen artikelen is er niet. En al helemaal niet voor een kritisch onderzoek naar de handel en wandel van het gemeentebestuur, hoewel daar alle aanleiding voor is. Maar het College is de grootste sponsor van het Nieuwsblad.
Alleen RTVA gaat, ondanks de beperkte middelen, zijn eigen gang en stelt zich – zoals de mediawet het voorschrijft – onafhankelijk op. RTVA was ook het enige medium dat in het conflict tussen Amstelveen en Aalsmeer ook ging horen hoe de Aalsmeerders over de samenwerking met Amstelveen dachten. Zoals het hoort, hoor en wederhoor. Uit die gesprekken met de Aalsmeerders kreeg je het gevoel dat Amstelveen zich als eens soort koloniale macht gedroeg en de Aalsmeerders diverse dictaten oplegde.

Achterstallig onderhoud

Meebetalen bijvoorbeeld aan het achterstallig onderhoud van de computersystemen. “Van zijn leven niet”, zeiden de Aalsmeerders, die het integratieplan met Amstelveen begeleidden. “Dat zullen we nog wel eens zien”, sprak Amstelveen Freek de Jonge na. De ruzie escaleerde, met het gevolg dat er voor Amstelveen financiële rampen dreigden. Een onderzoek naar wat hier is fout gegaan lijkt mij zeer op zijn plaats, al was het alleen maar ter lering en vermaak. Maar reken maar dat dit niet zal gebeuren, omdat dit VVD-wethouder van financiën Herbert Raat wel eens zou kunnen beschadigen. De VVD wil geen publicaties, die voor de partij schadelijk zijn. Hoe weet ik dat? Welnu de praktijk leert dat.

Een paar voorbeelden:

Toen de onderhandelingen tussen bbA, VVD en D66 werden afgebroken, bracht bbA daar een uur na de beslissing een persbericht over uit. Alle media plaatsten dit, alleen het door de VVD min of meer beheerde AmstelveenZ niet. Het publiceerde een paar uur later wel de lezing van het VVD-gezicht Herbert Raat.
Voor AmstelveenZ schreef Roel Smit diverse columns. Tot oktober 2019. In zijn column bekritiseerde Smit toen het VVD raadslid Paul Feenstra, omdat Feenstra een verhaal over de woningbouw hield dat niet klopte. Feenstra beweerde in een commissievergadering dat een koopflatje met één slaapkamer van 363.000 Euro niet te duur was voor de starters op de woningmarkt. Smit ging – zoals het een goede journalist betaamt – na of dit wel klopte en vroeg een bank of starters voor 363.000 Euro wel een woning konden bemachtigen. De bank liet hem weten dat de hypotheekmogelijkheden voor de starters met dit bedrag nul komma nul waren. Zelfs niet haalbaar voor iets boven een modaal inkomen. Smit schreef dat in zijn column. De column werd meteen verwijderd en Smit kreeg te horen dat AmstelveenZ geen gebruik meer van hem zou maken.

Een ander voorbeeld:

Zeer onlangs maakte wethouder Ellermeijer bekend hoe hij het ingestelde fonds voor onderzoeksjournalistiek in Amstelveen wilde organiseren. Dat werd lachen. Het College zou de leden van de in te stellen Mediaraad zelf benoemen en ook de wethouder zou zitting nemen in de raad, die de aanvragen voor onderzoeksartikelen moet beoordelen. Nou dan weet je het wel. Van een aanvraag om eens iets te onderzoeken, ik noem maar wat: een onderzoek naar het hoe en waarom van de problemen Aalsmeer/Amstelveen, of een onderzoek naar de ICT-problemen, zal echt geen sprake zijn, omdat dat wel eens schadelijk zou kunnen zijn voor de huidige wethouder van financiën.

Geen meerwaarde

Hooguit politiek onschuldige onderwerpen of zogenaamde non-issues mogen dan worden onderzocht. De Nederlandse Vereniging voor Journalisten (NVJ) heeft het plan scherp bekritiseerd. “Geen enkele meerwaarde” stelde de NVJ. De uitspraak van de NVJ werd door alle Amstelveense media gepubliceerd, behalve door AmstelveenZ. Kritiek op VVD-wethouders is uit den boze. Bovendien dreigt hier een vorm van vriendjespolitiek: het gunnen van een klusje aan een bevriende relatie.

Belgisch marketingbureau

De VVD bedient zich van een aantal communicatieadviseurs. Eén daarvan is het Belgische bureau Brandhome van Eric Saelens. Het bureau is gelieerd aan de Amerikaanse campagnestrateeg Steve Bannon. Brandhome leidde met succes een campagne voor de rechts conservatieve Vlaamse partij NVA, nu de grootse partij in Vlaanderen. Brandhome maakte desgevraagd ook een plan voor de VVD. De stelregel van Brandhome is dat een winnende partij het online landschap moet domineren, de media moet beheersen en moet fungeren als opinion leader. Nu laat dat maar aan Herbert Raat over. Want je moet hem nageven dat hij in publicitair opzicht de raadsleden soms alle hoeken van het gemeentehuis kan laten zien.
In de landelijke top van de VVD is men zeer enthousiast over de adviezen van Brandhome, dat o.a. adviseert: “Trek het initiatief naar je toe, begin zo vroeg mogelijk met de campagne. Je moet direct knallen. “Throw the bomb in the first day of the war” is de slogan van het Belgische bureau. De tactiek is om de tegenstander in zijn slaap te overvallen. Bij het uitvoeren van die plannen is het lekker als je de pers in de hand hebt. Op RTVA, als publieke omroep beschermd door de mediawet, heeft men te weinig vat. RTVA moet onafhankelijk blijven en daarom heeft de VVD er geen enkel belang bij dat RTVA een sterke lokale zender wordt. Daarom wordt de zender met bezuinigingen het werken heel moeilijk gemaakt en wel zodanig dat de zender zijn relevantie verliest en vervolgens wegkwijnt.

Houtje-touwtje

Dat laatste is het enige doel. In de diverse discussies is meermalen aan de fractieleider van de VVD Kees Noomen gevraagd hoe volgens hem RTVA moet functioneren. Verder dan: “we vinden het niet goed, we zien het anders”, kwam hij niet. Hij vindt het een houtje-touwtje omroep. Dat kan ook niet anders als de medewerkers (bijna allemaal vrijwilligers zonder enige vergoeding) alleen maar houtjes en touwtjes als gereedschap krijgen aangereikt. Met misschien nog een elastiekje er bij.
Toen wethouder Rob Ellermeijer werd gevraagd of hij dan criteria kon geven waaraan de zender zou moeten voldoen, wist hij het ook niet. Hij zei er net niet bij: ik doe het omdat mijn bazen Herbert, Kees en Claudio het zo willen. Er is iets – en ik weet echt niet waarom – dat de VVD een enorme minachting doet hebben voor de vele vrijwilligers bij RTVA. Dat blijkt uit de opmerking van Kees Noomen in de commissievergadering van oktober, waarin het zei dat het bestuur van RTVA slechts bestaat uit wat oude grijze gepensioneerde mannen, die wat te doen willen hebben en daarom bij RTVA actief zijn.
Zo nu weten we ook weer hoe de VVD over vrijwilligers denkt. Dat alles maakt in ieder geval mij duidelijk dat RTVA een sta-in-de-weg is voor het uitvoeren van het plan van de VVD om de media in zijn greep te krijgen.

Knokken

BbA blijft knokken voor RTVA als onafhankelijk journalistiek instrument in Amstelveen. BbA vindt het onwenselijk als er in Amstelveen nog maar één politiek geluid te horen is. Democratie is gebaat bij het horen van diverse meningen, van links tot rechts, zodat de kiezer zich een eigen oordeel kan vormen. Ik begrijp dat de VVD zijn positie wil versterken, al is de wijze waarop tegen het dubieuze aan. Zonder de wet te overtreden beperk je de ruimte voor de vrije meningsuiting zodanig dat de kwaliteit van de democratie sluipenderwijs wordt aangetast. Daarom is het onbegrijpelijk dat collegepartijen D66 en PvdA zich laten meeslepen in het slimme spel van Amstelveens grootste partij. Willen D66 en PvdA het gevaar echt niet zien of laten zij zich bedwelmen?

Amstelveen, 24 februari 2020 Frits Suèr

Voordat hij in 1986 het bedrijfsleven in ging was Frits Suer 25 jaar sportjournalist met uiteraard een onafhankelijke mening. Ook in zijn nieuwe functies in o.a. het bedrijfsleven bleef hij een onafhankelijke geest en dus nu ook als bestuurslid van bbA. Die onafhankelijkheid betekent automatisch dat zijn mening in zijn columns niet altijd de mening hoeft te zijn van de bbA – fractie

Naschrift:
Er zijn nog wel onafhankelijke media, die hier boven niet genoemd zijn. Het zijn eenmansbedrijfjes. Dus te klein om uitgebreid onderzoeksjournalistiek te bedrijven.

Ik noem:
www.amstelveenblog.nl – Een blog van Johan Th. Bos, een echte journalist, die al ongeveer 50 jaar over vooral Amstelveense zaken bericht. Inderdaad onafhankelijk en eigenwijs. Maar als eenling en dik in de 70, te klein om tijdrovende onderzoekjournalistiek te verrichten.

www.amstelveenweb.com – Een zeer verzorgde website van Stefan Toth over alle Amstelveense zaken, die tot hem komen. Stefan geeft neutraal feiten en berichten weer, die hem worden toegezonden. Van links tot rechts. Stefan veroorlooft zich niet artikelen of gebeurtenissen van een eigen mening of commentaar te voorzien. Wel van mooie foto’s.

www.mijnamstelveen.nl – Onder redactie van Hans de Weers. Geeft ook alle hem toegezonden Amstelveense berichten weer.
Dan zijn er nog diverse wijkbladen, die per kwartaal vooral nieuws brengen dat voor hun wijk belangrijk is. De meest uitvoerige is de www.gondelkoerier.nl voor Waardhuizen/Middenhoven, geredigeerd door Jan Demming, met zo nu en dan wel een eigen mening, vooral als het zorg en welzijn betreft.

Meer over:

Word donateur