Wat moet ik met dit gemeentebestuur?

Vier weken na de laatste raadsvergadering van 11 december 2019 ben ik nóg niet van mijn verbazing bekomen. Na bijna een half jaar schelden op Aalsmeer was volgens de Amstelveense gemeenteraad het bestuur van dit bloemendorp ineens een aardige gesprekspartner, met de wil om de meningsverschillen met Amstelveen over de ingezette samenwerking op te lossen.

Zullen we even bij het begin beginnen? Meer dan een jaar geleden adviseerde bbA, bij monde van fractievoorzitter Ruud Kootker, het gemeentebestuur het wat kalmer aan te doen met de financiering van allerlei plannen omdat de dekking van het toekomstige uitgavepatroon er nogal onzeker uitzag. Ook de bijdrage aan de ICT-kosten van Aalsmeer was nog onzeker. Hoon was slechts zijn deel. Denigrerend merkte de woordvoerder van de VVD Kees Noomen op dat Kootker, als hij wat langer in de politiek zou hebben gezeten, had kunnen weten dat Amstelveen na ieder begrotingsjaar geld over had. D’66 en de andere coalitiegenoot PvdA deden aan het bbA-pesten vrolijk mee.

Weer een half jaar later, in juli 2019, tijdens de behandeling van de Perspectiefnota 2020, uitte Ruud Kootker opnieuw zijn zorgen over de financiën van Amstelveen. Volgens hem was er nog veel onduidelijkheid over de kosten rondom de modernisering van de ICT, de verbouwingskosten van het raadhuis, de bouwkosten van het KKC en, zo voegde hij er nog aan toe, de begrote bijdrage van Aalsmeer in de ICT kosten, die geschat werd op 3,1 miljoen, was helemaal niet zeker. Opnieuw kreeg bbA de hoon over zich heen.

Dwingen

Er vielen grote woorden. Aalsmeer moest worden aangepakt. De commissaris van de koning moest ingrijpen om Aalsmeer te dwingen met Amstelveen samen te werken, aldus Kees Noomen, die even vergeten was dat het kolonialisme al een tijdje achter ons ligt. Maar toch volgden diverse partijen hem.
Wij van bbA wisten wel beter. We hadden even bij de Aalsmeerders zelf geïnformeerd en voelden daar frustraties over de door Amstelveen opgelegde verplichting om o.a. voor een paar miljoen bij te dragen in de kosten van het achterstallig onderhoud aan ICT en digitale transformatie, veroorzaakt door onkunde en kennisgebrek bij het Amstelveense bestuur. BbA stelde bemiddeling voor, want deze partij zag al dat een beëindiging van de samenwerking Amstelveen miljoenen zou gaan kosten. Maar dat besef was tot de meeste partijen nog niet doorgedrongen. Dus ging het schelden op Aalsmeer nog even door.

Commissievergadering

Pas op 29 november, tijdens een commissievergadering, mochten de raadsleden praten over een voorstel van het College over de aanpak van de crisis met Aalsmeer. Duidelijk was dat Aalsmeer de samenwerking wilde beëindigen. De raadsleden hadden nauwelijks een idee waar het over ging. Kootker brandde opnieuw los. Gedetailleerd gaf hij aan wat er fout is gegaan en hoe onhandig en ontactisch het College tot dan toe met Aalsmeer was omgegaan. De voorstellen van bbA voor conflictbemiddeling, mediation of wat dan ook werden telkens afgewezen. Integendeel, de spanning werd door diverse partijen, met harde woorden aan het adres van Aalsmeer, alleen maar opgevoerd.

En toen, weer twee weken later, was de toon ineens anders. Heel gedwee werden allerlei al dan niet uitvoerbare oplossingen aangedragen. Er moest een prijzig bureau Berenschot aan te pas komen om uit te rekenen, wat ieder raadslid met een beetje Mavodiploma zelf ook had kunnen doen, dat een scheiding Amstelveen heel veel geld zou gaan kosten. Laat ik het eenvoudig houden: een scheiding gaat Amstelveen bij elkaar een bedrag kosten dat kan oplopen tot 30 miljoen. Weet u hoeveel dat is per inwoner? Dik driehonderd Euro (€ 300). Driehonderd Euro, bijna zomaar weggegeven. In de raadsvergadering van de “gedweeë mensen” zei Pier Rienks van het CDA het ‘t eerlijkst: “We kunnen er helemaal niet vanaf. Dat zou onoverkomelijke problemen geven en Amstelveen opzadelen met een kostenpost die we niet te boven komen”, of woorden van gelijke strekking.
Mag ik dan denken: Is dat nu ons gemeentebestuur, dat de belangen van de Amstelveners moet behartigen, maar tegelijkertijd zo lichtzinnig met geld omgaat?

BbA’s zorgvuldigheid met betrekking tot de Amstelveense financiën is niet nieuw. Tot aan de laatste gemeenteraadsverkiezingen had de partij Ruud Oord in de Raad en ook hij kon zich heel boos maken over het te gemakkelijk uitgeven van geld door de politiek. Ook voormalig bbA-raadslid Linda Roos zei altijd: “Je moet met gemeenschapsgeld even zorgvuldig omgaan als met je eigen geld.” De noodzaak van een gezonde gemeentelijke financiële huishouding staat dan ook sinds jaar en dag in ons verkiezingsprogramma.
Het wordt mij steeds duidelijker waarom bbA uit de coalitie werd gegooid: We waren te bijdehand. Dat blijven we. Ik geef het toe, dat is soms irritant, maar het bespaart de Amstelveners veel geld.

Amstelveen, Amstelveen, 6 januari 2020 Frits Suèr

Voordat hij in 1986 het bedrijfsleven in ging was Frits Suer 25 jaar sportjournalist met uiteraard een onafhankelijke mening. Ook in zijn nieuwe functies in o.a. het bedrijfsleven bleef hij een onafhankelijke geest en dus nu ook als bestuurslid van bbA. Die onafhankelijkheid betekent automatisch dat zijn mening in zijn columns niet altijd de mening hoeft te zijn van de bbA – fractie

Meer over:

Word donateur