Werk en economie

Amstelveen is economisch een sterke gemeente. Maar de huidige crisis heeft laten zien dat dit niet vanzelf zo blijft. Burgerbelangen   wil daarom dat de gemeente zich voortdurend inspant om Nederlandse en buitenlandse bedrijven ertoe over te halen om zich in Amstelveen te vestigen. Zij zorgen voor werkgelegenheid dicht bij huis. Dat geldt ook voor het Midden- en Kleinbedrijf (MKB). Juist het MKB is steeds weer kwetsbaar in crisistijden, terwijl het toch de banenmotor van ons land wordt genoemd.

Daarom moet de gemeente stimulerend en inspirerend zijn voor het MKB. Iets dat ook geldt voor het groeiend aantal zelfstandigen zonder personeel, de ZZP-ers.  De als overbodig en zinloos ervaren regelgeving moet kritisch worden bekeken en eventueel worden geschrapt.


VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 – 2018
Zorg en Welzijn Jeugdbeleid
Woningmarkt en woningverhuur Wijken
Natuur en milieu Sport en bewegen
Werk en economie Kunst en Cultuur
Schiphol Cultuur en Samenleving
Openbaar vervoer Vrijwilligerswerk
Veiligheid Communicatie
Verkeersveiligheid Algemeen leefgenot, tolerantie en begrip
Onderwijs