Wijken

Burgerbelangen  wil een partij zijn voor, door en van Amstelveners. Daarom begrijpt de partij dat veel bewoners gebeurtenissen en situaties dicht bij huis heel belangrijk vinden.  Om die reden onderhoudt bbA regelmatig contact met de wijkplatforms. Om te horen wat er in de wijk leeft is er altijd een vertegenwoordiger namens de partij aanwezig op de vergaderingen van de wijkplatforms. Op de website van bbA  www.burgerbelangen-amstelveen.nl  en op www.amstelveenkiest.nl wordt steeds een kort verslag gepubliceerd van de vergaderingen van de wijkplatforms.

Burgerbelangen  vindt dat de gemeente de bewoners moet stimuleren vrijwilligerswerk in hun wijk te doen. Wijkplatforms vindt de partij belangrijk, zij zijn immers de oren en ogen van de gemeenteraad.  Bovendien ervaart bbA dat de wijkcentra een belangrijke functie hebben als ontmoetingsplaats voor bewoners van alle leeftijden en gezindten. De partij wil dat er meer wijkgericht wordt gewerkt en dat burgerinitiatieven en zelfredzaamheid worden gestimuleerd.  Burgerbelangen  vindt het plan van de wijk  Elsrijk voor een modern nabuurschap zeer waardevol en zal verspreiding van dit idee in de andere wijken zeker stimuleren. Modern nabuurschap houdt volgens het “Stadsdorp” Elsrijk in dat de bewoners elkaar diensten leveren op menselijke schaal.VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 – 2018
Zorg en Welzijn Jeugdbeleid
Woningmarkt en woningverhuur Wijken
Natuur en milieu Sport en bewegen
Werk en economie Kunst en Cultuur
Schiphol Cultuur en Samenleving
Openbaar vervoer Vrijwilligerswerk
Veiligheid Communicatie
Verkeersveiligheid Algemeen leefgenot, tolerantie en begrip
Onderwijs