Winkelcentrum Groenhof: klacht over concurrentie De Bolder

Tijdens een bezoek van wethouder Floor Gordon op vrijdag 16 november aan het winkelcentrum Groenhof heeft de eigenaresse van de horecagelegenheid in het winkelcentrum zich beklaagd over oneerlijke concurrentie van het wijkcentrum De Bolder. Zij stelde dat De Bolder sinds de verbouwing nu ook een terras heeft aangelegd, waar bezoekers koffie voor 1,10 euro per kopje kunnen drinken terwijl zij er minimaal 2,– euro voor moet rekenen. Zij vond het niet juist dat zij in feite wordt beconcurreerd met gemeentelijke steun. De Bolder werkt namelijk met vrijwilligers en heeft daardoor ook lagere kosten, terwijl zij als horeca-exploitant met betaalde krachten moet werken. Haar tweede probleem was dat winkelend publiek bij de twee supermarkten Jumbo en Albert Heijn koffie voor één Euro uit een de automaat kan tappen en dat dan op haar terras gaat opdrinken en daar soms ook nog meegenomen brood bij eet. Een algemene klacht van bezoekers van het winkelcentrum was het ontbreken van toiletten. Laat nu uitgerekend De Bolder wel openbare toiletten hebben.

Bankras/Kostverloren

Bij de vergadering van het wijkplatform Bankras/Kostverloren, woensdag 14 november, kwam opnieuw de verkeersproblematiek aan de orde. Met name de Oranjebaan loopt vol. Voorzitter Jonker: “De verkeerslichten kunnen de stroom auto’s niet verwerken. Ik ben al een paar keer wezen kijken, maar ik zie ook geen oplossing. Het wordt alleen maar erger”. Tenslotte werd er met de wijkagent uitvoerig stilgestaan bij de veiligheidsmaatregelen, die worden getroffen rondom bijeenkomsten van de Joodse bewoners.

Elsrijk

Het wijkplatform Elsrijk heeft besloten het aantal vergaderingen terug te brengen. Tot nu toe kwam men vier keer per jaar bijeen. Het bestuur meent dat de opkomst van bewoners flink is afgenomen. Besloten is om vergaderingen alleen te houden als de bewoners daaraan behoefte hebben. Met de wijkagent wordt overlegd hoe de bewoners hem nu informeel kunnen spreken, eventueel via een regelmatig spreekuur.

Word donateur