Woningbouw

Duurzaamheid moet de leidraad zijn bij het afgeven van bouwvergunningen, zowel voor bedrijfsgebouwen als voor woningbouw. Burgerbelangen Amstelveen wil er naar streven dat de Amstelveense bouwverordening  aangepast wordt ten gunste van duurzaam bouwen. De partij wil ook dat er actiever en creatiever wordt nagedacht over oplossingen voor de leegstand in talrijke kantoorgebouwen.  Daarnaast vindt bbA de bouw van meer seniorenwoningen noodzakelijk vanwege de toenemende vergrijzing van de Amstelveense bevolking.


VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 – 2018
Zorg en Welzijn Jeugdbeleid
Woningmarkt en woningverhuur Wijken
Natuur en milieu Sport en bewegen
Werk en economie Kunst en Cultuur
Schiphol Cultuur en Samenleving
Openbaar vervoer Vrijwilligerswerk
Veiligheid Communicatie
Verkeersveiligheid Algemeen leefgenot, tolerantie en begrip
Onderwijs