Woningmarkt en woningverhuur

Bij het aantreden van de nieuwe regering is een nieuw beleid voor de verhuur van sociale woningen ingevoerd.  Dit beleid is er vooral op gericht om de doorstroming binnen de sociale woningmarkt te bevorderen door de huurprijs te koppelen aan het inkomen van de huurder.

Doorstroming in sociale huurwoningen is in ieders belang. Amstelveen kent veel scheefhuurders. Dat zijn inwoners die op basis van hun (gestegen) inkomen eigenlijk geen aanspraak meer mogen maken op een gesubsidieerde sociale huurwoning. Zij ontvangen ten onrechte subsidie  uit Amstelveense gemeenschapsgelden en blokkeren bovendien  woningen voor hen die wel recht hebben op een sociale huurwoning.

Burgerbelangen  wil met de woningbouwcorporaties afspreken dat zij in alle nieuwe contracten voor sociale huur de hoogte van die huur koppelen aan de stijging van het inkomen. Hiermee denkt bbA de doorstroming te bevorderen en zo te voorkomen dat subsidiegelden voor hen die het echt nodig hebben naar de hogere inkomens gaan.


VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 – 2018
Zorg en Welzijn Jeugdbeleid
Woningmarkt en woningverhuur Wijken
Natuur en milieu Sport en bewegen
Werk en economie Kunst en Cultuur
Schiphol Cultuur en Samenleving
Openbaar vervoer Vrijwilligerswerk
Veiligheid Communicatie
Verkeersveiligheid Algemeen leefgenot, tolerantie en begrip
Onderwijs