Zorg en Welzijn

De door de regering uitgevoerde bezuinigingsoperatie zorgt ervoor dat  er minder geld beschikbaar wordt gesteld voor Zorg, Welzijn en Gezondheid.  In het toekomstige WMO-beleid wordt het jaarlijkse budget teruggebracht met 20% (van € 70.000.000 naar € 50.000.000). Burgerbelangen Amstelveen vindt dat de overgang van Rijk naar Gemeente zodanig probleemloos moet verlopen dat  geen inwoners van Amstelveen tussen wal en schip terecht  komen, waarbij met name moet worden gelet op de kwetsbaren in onze samenleving. Zo moet de zorg voor ouderen en dementerenden op peil blijven. Met name voor deze groepen, die niet meteen protesterend de straat op gaan, zal bbA zich sterk maken.

Het beleid dat bbA wil voorziet in een radicale organisatorische koerswijzing. Bij de komende   bezuinigingsoperatie mag geen kaasschaafmethode worden toegepast, omdat dan alleen diegenen die al afhankelijk zijn van de WMO steeds iets minder krijgen. Hier zijn creatieve oplossingen nodig. Burgerbelangen wil een moderne organisatie, waarbij zorgorganisatie en welzijnsorganisatie nauw met elkaar samenwerken. Op basis van een nieuwe inventarisatie van behoeften en wensen van de Amstelveners die gebruik moeten maken van de WMO wil bbA een eisenpakket opstellen, dat de uitvoerende organisatie kan waarmaken. Dit moet dan een betere en efficiëntere dienstverlening opleveren binnen het nieuwe, kleinere budget.


VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 – 2018
Zorg en Welzijn Jeugdbeleid
Woningmarkt en woningverhuur Wijken
Natuur en milieu Sport en bewegen
Werk en economie Kunst en Cultuur
Schiphol Cultuur en Samenleving
Openbaar vervoer Vrijwilligerswerk
Veiligheid Communicatie
Verkeersveiligheid Algemeen leefgenot, tolerantie en begrip
Onderwijs