Column van Frits

foto: Anko Stoffels

Even uit de droom helpen

Ik maak nu al meer dan tien jaar deel uit van het zogenoemde PBO van RTVA. Het PBO (Programma Beleidsbepalend Orgaan) is in 2006 door de gemeente ingesteld, met als taak er op toe te zien dat RTVA voldoet aan de regels van de Mediawet. Ik ben ooit eens benoemd door de...

Lees meer

Dit gaat over mij

Dit gaat over mij Toen wij als bbA deze website begonnen kwam naar ik meen Jitze Bakker op het idee dat het voor de variatie wel leuk zou zijn als ik, als voormalig journalist met een onafhankelijke mening, met enige regelmaat een column zou schrijven. Ik vond dat ook...

Lees meer

“Not in my backyard”

Zo’n 30 jaar heb ik met een grote recreantengroep van Brother/Martinus-volleybal iedere dinsdag getraind in het inmiddels afgebroken zaaltje Zonnestein. Met enige regelmaat heb ik daar ook geweldige feesten beleefd en bijzondere bijeenkomsten, die bepalend werden voor...

Lees meer

Veel beloven en weinig (kunnen) geven doet …………

(foto twitter @RaadAmstelveen) Afgelopen week presenteerden de politieke partijen zich dinsdag en vrijdag op de markt van Amstelveen. Het waren letterlijk stormachtige dagen. Maar het voordeel van zo‘n winderige dag op de markt is dat, of je wilt of niet, de folders...

Lees meer

Maak maatwerk voor de sportverenigingen

Hartelijk dank CDA en Partij van de Arbeid voor jullie voorstel om een miljoen meer uit te trekken voor recreatiesport en voor het pleidooi voor een nieuw zwembad. Ik was ineens klaar wakker. Waar is bbA gebleven, dacht ik. Immers dat is toch de partij van de sport en...

Lees meer

Motie meldpunt heeft echt zijn nut

In de laatste raadsvergadering (14 februari 2018) werd een motie van bbA, om een meldpunt in te stellen voor gebouwen en plaatsen van bijzondere waarde, met algemene stemmen aangenomen. Een mooi succes voor de indiener Ewa Petiet. Hoewel ook zijn partij achter de...

Lees meer

Ambtenaren en wethouders moeten even overbodig werk doen

In januari twee maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen werd het College van b. en w. overspoeld met vragen, voorstellen en moties van diverse partijen, die vooral voor de show werden ingediend. Men wil de kiezer laten zien hoe actief men hun belangen behartigt. De...

Lees meer

In de Amstelveense gemeenteraad heerst nog steeds het fatsoen

In de plaatselijke media las ik er geen woord over, hoewel Aalsmeer toch een directe buurgemeente is en ambtelijk-organisatorisch al een beetje bij Amstelveen hoort. Nee, ik moest het lezen in Het Parool enige weken geleden. Aalsmeerse Belangen (AB), toch een soort...

Lees meer

Blunderlaan

Binnen bbA is de herprofilering van de Nieuwe Kalfjeslaan in het Amsterdamse Bos al een half jaar een bijna emotioneel gespreksonderwerp. Dat komt omdat in die omgeving nogal wat partijgenoten met grote regelmaat hun hond uitlaten of gewoon een stukje trimmen. De...

Lees meer

Uitleggen

In de afgelopen week ben ik behoorlijk geschrokken. Natuurlijk kende ik ze wel, die vaste mopperaars op alles wat de overheid en de politiek doet. Maar wat ik in de afgelopen week hoorde van ogenschijnlijk heel redelijke en weldenkende mensen had ik nooit durven...

Lees meer