Column van Frits

foto: Anko Stoffels

Corona ervaringen in Italië

September is de maand, die ik voor het grootste deel in Italië doorbreng. Nu al tien jaar. Alleen ditmaal was het anders. Voor het vertrek had ik me natuurlijk op de hoogte gesteld van de maatregelen, die me daar moesten beschermen tegen het Corona virus. De reacties...

Lees meer

Er zijn er meer die nooit meer terugkwamen

Ik behoorde tot de genodigden die afgelopen donderdag (24 september) aanwezig waren bij de officiële onthulling van het monument “Nooit meer terugkomen” in de bocht van de Amsterdamseweg. Het monument is een initiatief van de Stichting Amstelveen Oranje, meteen omarmd...

Lees meer

Hypocrisie ten top

Het was begin juli, toen bbA de bouwplannen op de hoek van de Sportlaan en de Groenelaan (Newa 2 genoemd) signaleerde en al meteen liet weten dat er op die plaats te weinig ruimte was voor een 14 verdiepingen hoog flatgebouw. Toen de projectontwikkelaar zijn plan...

Lees meer

Er broeit iets in Amstelveen

Er broeit iets in Amstelveen waar ze op het Raadhuis geen idee van hebben. Het begin van een veenbrand denk ik zo. Dat gevoel had ik al een tijdje en dat werd nog versterkt na de vergadering van de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur van donderdag 18 juni. De...

Lees meer

Gemeenteraad, doe dat niet meer

Het was woensdagavond 27 mei. Ik dacht: laat ik maar eens via RTVA naar de vergadering van de gemeenteraad kijken. Door de maatregelen tegen het Corona virus was alleen een digitale vergadering mogelijk. Ik weet wel dat het voor deze ene keer niet anders kon, maar...

Lees meer

Niet opvolgen van Corona regels is gewoon een misdaad

Het was dinsdag 12 mei de Internationale Dag van de Verpleging. Die dag trokken diverse hulpdiensten zoals politie, brandweer en handhaving – diensten die overigens zelf ook wel een applaus verdienen – naar het Amstelland Ziekenhuis om de verpleging met een applaus...

Lees meer

Beter te veel Corona regels dan te weinig

Tot afgelopen weekend dacht ik de dagen van de Corona crisis onbekommerd en vrolijk door te kunnen wandelen. ’s Morgens een wandeling, gedeeltelijk in looppas, door de nabijgelegen polder en ’s middags thuis, verwend met de dagelijks door de Metropolitan Opera New...

Lees meer

Dat voelt niet goed

Het maart-nummer van AmstelveenZ is er één om te bewaren. Op bladzijde 42 en 43 wordt een fraai overzicht gepresenteerd van alle bouwprojecten, die in Amstelveen op stapel staan. De schrik slaat je om het hart. Meteen krijg je het gevoel dat het Amstelveen van de...

Lees meer

Reacties op de laatste column

Mijn laatste column, onder de titel: “Waarom bbA vecht voor onafhankelijke journalistiek”, heeft tot veel reacties geleid. Uit diverse vakkringen voornamelijk positief en vanuit de partijen die zich aangevallen voelen negatief. Laat ik beginnen met een verbetering,...

Lees meer

Waarom bbA vecht voor onafhankelijke journalistiek

Er is me de laatste tijd wel eens gevraagd waarom Burgerbelangen Amstelveen (bbA) zich zo druk maakt om het voortbestaan van ons lokale radio-, internet- en tv- station RTVA. Welnu, omdat bbA ervan overtuigd is dat het kortwieken en uiteindelijk verdwijnen van RTVA...

Lees meer